Småföretag och affiliate-marknadsföring

Hur man bedömer om en affiliate-marknadsföringskampanj är rätt för ditt företag.

De flesta småföretag och nystartade företag har följande mål:

 • Hitta nya målgrupper och förbättra lojaliteten hos befintliga
 • Öka varumärkesmedvetenheten och sökrankingen
 • Skapa meningsfulla partnerskap: hållbara, långsiktiga relationer med outsourcade marknadsföringsspecialister och likasinnade promotorer och varumärkesambassadörer
 • Öka inkrementell försäljning och/eller förvärva nya kunder av hög kvalitet

Budgetbegränsningar och mindre team innebär dock att alla marknadsföringsinvesteringar måste vara kostnadseffektiva, pålitliga, lågrisk, snabba att sätta upp och enkla att hantera. Flexibilitet är också viktigt för att möta behoven av att ta fram affärsplaner.

Vi på Grow tror att lansering av ett affiliateprogram i vårt nätverk kan tillgodose många av dessa behov och hjälpa företag att nå dessa mål. Här är varför:

Vad är affiliate-marknadsföring och hur kan ett affiliateprogram uppfylla dessa mål?

Affiliate marketing är en prestationsbaserad digital marknadsföringsmodell, där publicister (affiliates) marknadsför företag i utbyte mot en provision Det är ett sätt att outsourca dina marknadsföringsinsatser och dra nytta av specialistkompetens på en mängd olika kanaler. Varje typ av affiliate kommer att kunna implementera unika strategier för att rikta in sig på användare i ett visst skede av inköpstratten.

Provision kan tilldelas baserat på en mängd olika “händelser”, såsom visningar (CPM) klick (CPC) eller förvärv (CPA) såsom försäljning (CPS) eller leads (CPL):

 • CPM – Cost per thousand impressions
 • CPC – Cost per click
 • CPA – Cost per acquisition
 • CPS – Cost per sale 
 • CPL – Cost per lead

Att vara prestationsbaserad innebär att affiliates uppmuntras att uppnå resultat, och eftersom de flesta affiliate-program kommer att köras på CPA-modellen, är ett affiliateprogram ett av de mest effektiva sätten för annonsörer att öka försäljningen.

Hur är det bättre att köra ett program via ett nätverk än att köra mitt eget affiliateprogram självständigt?

 • Affiliate-nätverk består av specialister som sträcker sig från Google Shopping/CSS, betald sökning, Display, Retargeting, Deals/Offers-kampanjer och innehållsutgivare. Mångfalden i nätverket innebär att du kan experimentera med flera kanaler och få tillgång till samma partners som ledande varumärkeskonkurrenter.
 • Spårningen sköts av plattformens teknologi, plus att betalningarna till publicister är automatiserad.
 • Flexibel utbetalningsmodell med låg risk: standard-CPA-modellen innebär att du definierar hur mycket och på vilket villkor en affiliate får betalt.
 • Möjlighet att skala: med vår automatisering innebär lansering av ett program via ett nätverk att du enkelt kan lägga grunden, samtidigt som du behåller möjligheten att arrangera specifika, skräddarsydda partnerskap med enskilda organisationer efter dina affärsbehov.
 • Du kan fortfarande rekrytera dina befintliga anslutningar för att gå med i affiliate-nätverket. Hos Tradedoubler är det gratis för affiliates att registrera sig i det offentliga nätverket, där de kommer att kunna arbeta med andra Tradedoubler-program utöver ditt eget.

Är affiliate-marknadsföring rätt för mitt företag?

Många småföretag är stolta över sitt oberoende och sin unika karaktär, och ofta är detta nyckeln till deras framgång över tid.

Sättet som affiliates engagerar sig med och riktar sig till rätt målgrupper och presenterar varumärkena på är ofta avgörande för att uppnå önskade konverteringsgrader och utveckla en säker kundbas.

På Grow tror vi att så länge som ett varumärke är öppet för att prova och testa en rad olika kampanjtyper, kan ett affiliateprogram generera resultat för nästan alla företagskategorier.

Vissa sektorer är knepigare och kan kräva ett mer dedikerat tillvägagångssätt för att rekrytera relevanta publicister och hitta mottaglig publik. B2B-tjänster och företag som säljer åldersbegränsade produkter visar sig ofta vara svårare. På Grow bör dock flexibiliteten i vår teknik och lyhördheten hos vårt supportteam göra dina projekt lättare att underlätta. Ibland kan bara en handfull engagerade affiliates göra hela ansträngningen till en värdefull tillgång i din marknadsföringsverktygslåda.

För mer information om vad Grow kan erbjuda ditt företag, vänligen kontakta Grow Support.

Ellen Kemp
Grow Client Support Executive - UK and US Markets
Kontakta oss
Vi vill gärna hålla kontakt med dig.
Kontakta oss